Požarni razširjeni paket – 650€ (z DDV)

Paket vsebuje brezžične naprave:
Hub, 4 x FireProtect in HomeSiren

Na seznam

Preverite, katere naprave lahko v prihodnosti
še povežete na Hub  >>preveri tukaj

Če niste zadovoljni, izberite drugo centralo
ali pa nas pokličite na 04/512 61 39
za osebno pomoč in pojasnila.

Nazaj na celoten seznam naprav:

FireProtect požarni detektor reagira na dim, temperaturo ki preseže 60°C, in na hitro naraščanje temperature (za 30°C v 30 minutah ali manj).

Priporočamo namestitev požarnega detektorja FireProtect v vseh prostorih, kjer lahko pride do požara in v prostorih, kjer niti misliti ne morete, da lahko pride do požara. Prav tako se priporoča namestitev detektorja ali sirene (za opozorila na alarm) v prostorih, kjer ljudje preživijo pomemben del časa ali morda ne slišijo zvočnega signala alarma.

V primeru alarma Ajax varnostni sistem obvesti vse uporabnike ne le s sireno, ampak tudi s potisnimi obvestili v aplikaciji, SMS-ji ali klici (odvisno od nastavitev). Funkcija povezanih alarmov za požarne detektorje omogoča vgrajenim sirenam vseh požarnih detektorjev v sistemu, da se sprožijo, če vsaj eden od njih zazna alarm.

CO - ogljikov monoksid

V prostorih, s potencialnimi viri CO (ogljikov monoksid) priporočamo nametitev FireProtect Plus ali FireProtect 2 s CO detekcijo.

Priporočamo namestitev požarnega detektorja FireProtect na najvišjo točko stropa, vsaj 1 meter stran od oken ali izpušnih naprav. Če so na stropu nosilci, ki štrlijo 30 centimetrov od nivoja stropa, naj bo vsaj en detektor nameščen med vsakimi dvema nosilcema.

Detektor je nameščen na razdalji, ki ni večja od 5,3 metra od stene in 7,5 metra od kotička prostora. Razdalja med več detektorji naj bo 10,6 metrov.

V hodnikih do 2 metra širine lahko razdalja med detektorji znaša do 15 metrov. Za hodnike širše od 2 metrov veljajo zgoraj navedena priporočila.

Spuščeni stropi

Če imate spuščen strop, se detektorji namestijo na njegovo površino.

Sekundarni detektorji se namestijo na glavni strop, če je razdalja med spuščenim in glavnim stropom več kot 40 centimetrov.

Pri izbiri lokacije za detektorje upoštevajte ognjeno obremenitev kablov (požarna nevarnost). Zahteve so določene v požarnih standardih za vaš objekt.

Ne nameščajte detektorja:

  1. Na prostem.
  2. Na mestih z hitrim zračenjem (blizu stropa ventilatorja, klimatske naprave, izpušne nape, odprtih vrat ali oken).
  3. Na razdalji manj kot en meter od kuhalnika in njegove vertikalne ravnine.
  4. Blizu kovinskih predmetov in ogledal, ki povzročajo zmanjšanje ali zaslonitev radijskega signala.
  5. V prostoru s temperaturo ali vlažnostjo, ki je izven območja določenega delovanja.
  6. Blizu odprtih virov ognja.
  7. V zaprtih prostorih (v omarici ali za pregrado, zaveso).
  8. Na mestih, kjer je dostop do detektorja oviran.
  9. V bližini kuhinjskih naprav.