WaterStop

Pametni brezžični zaporni ventil za vodo.
Upravlja se ročno, prek aplikacije ali prek scenarija varovanja.

WaterStop

Pametni brezžični zaporni ventil za vodo.
Upravlja se ročno, prek aplikacije ali prek scenarija varovanja.

Na seznam

Nazaj na celoten seznam naprav:

Bonomi vodni ventil z brezžičnim pogonom za daljinsko upravljanje ventila.
Upravlja se ročno, prek aplikacije ali prek scenarija.