WaterStop

Pametni brezžični zaporni ventil za vodo.
Upravlja se ročno, prek aplikacije ali prek scenarija varovanja.

Na seznam

Bonomi vodni ventil z brezžičnim pogonom za daljinsko upravljanje ventila.
Upravlja se ročno, prek aplikacije ali prek scenarija.

Nazaj na celoten seznam naprav:

Bonomi vodni ventil z brezžičnim pogonom za daljinsko upravljanje ventila.
Upravlja se ročno, prek aplikacije ali prek scenarija.